Zasady pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

Wniosek rekrutacyjny do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie można składać w budynku szkoły, jak również elektronicznie.

Osobiście wnioski oraz pozostałe dokumenty można składać na poszczególnych etapach rekrutacji w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00.

Kontakt ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną: od 15 maja 2023

rekrutacja.lo69@eduwarszawa.pl

tel. 723 249 238  czynny od 15 maja