W rekrutacji do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie na rok szkolny 2021/2022 wnioski i załączniki do nich oraz kopie dokumentów na poszczególnych etapach można składać w budynku szkoły, jak również elektronicznie. Oryginały dokumentów należy złożyć w budynku szkoły.

Forma elektronicznego dostarczania wniosku:

kandydaci wysyłają wniosek rekrutacyjny w wersji elektronicznej (wydrukowany z konta utworzonego na stronie warszawa.edu.com.pl, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna i kandydata, a następnie zeskanowany) wraz ze skanami załączników na adres rekrutacyjny

rekrutacja@lo69.onmicrosoft.com

W temacie wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego liceum umieszczonego na pierwszym miejscu na liście preferencji (np. 1A, 1Ai, 1B, 1Bi, 1C, 1Ci, 1D, 1E).

Osobiście wnioski i pozostałe dokumenty można składać w dni robocze w godzinach 10.00 – 14.00.

Nr telefonu do rekrutacji: 723 249 238