W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek rekrutacyjny do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie można składać  w budynku szkoły, jak również elektronicznie.

Forma elektronicznego dostarczania wniosku

Kandydaci wysyłają wniosek rekrutacyjny w wersji elektronicznej (wydrukowany z konta utworzonego na stronie warszawa.edu.com.pl, podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna  i kandydata, a następnie zeskanowany) wraz ze skanami załączników na adres rekrutacyjny:

rekrutacja@lo69.onmicrosoft.com

W temacie wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego liceum umieszczonego na pierwszym miejscu na liście preferencji (np. 1A, 1Ai, 1B, 1Bi, 1C, 1Ci, 1D).

Osobiście wnioski można składać w dni robocze  w godzinach 8.00 – 13.00.