LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944 

ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
tel. 22 8229989
e-mail: sekretariat@lo69.edu.pl

Zebrania z Rodzicami i Dni Otwarte

7.09.2020 Zebrania klasowe Rodziców- zapoznanie z zasadami oceniania i klasyfikowania, omówienie zasad współpracy, wybór Przedstawicieli Trójek Klasowych godz. 17:00 spotkania rodziców klas I z Dyrektorem Szkoły a następnie z Wychowawcami   godz. 17:30 spotkanie rodziców klas III z Dyrektorem Szkoły  a następnie z Wychowawcami godz. 18.00 spotkanie rodziców klas II z Wychowawcami  
16.11.2020 Zebrania klasowe Rodziców- informacje na temat postępów uczniów klas I-III
14.12.2020 Dzień otwarty- informacja o zagrożeniach w klasach I – III, propozycje ocen śródrocznych
11.01.2021 Zebrania klasowe Rodziców – oceny za I semestr
15.03.2021 Zebrania klasowe Rodziców klas III- propozycje ocen rocznych Dzień otwarty dla Rodziców klas I-II- informacje na temat postępów Uczniów
26.04.2021 Zebrania klasowe Rodziców uczniów klas I – II- informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za rok szkolny 2020/2021  
17.05.2021 Dzień otwarty  – informacja o zagrożeniach w klasach I-II, propozycje ocen rocznych