• 12.09.2022 zebranie klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, zapoznanie nowych rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania. Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych.
  • 31 stycznia 2023 wyniki klasyfikacji śródrocznej
  • 20 marca 2023 informacje o przewidywanych ocenach rocznych dla klas IV
  • 16 maja 2023 informacje o przewidywanych ocenach rocznych klas I-III