• 13.09.2021 zebranie klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, zapoznanie nowych rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania. Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych.
  • 16.11.2021 zebranie klasowe rodziców-informacje na temat uczniów klas I-III
  • 14.12.2021 dzień otwarty-informacje o zagrożeniach w klasach I-III
  • 25.01.2022 wywiadówka-oceny za I półrocze
  • 15.03.2022 zebranie rodziców uczniów klas III maturalnych, dzień otwarty dla klas I-III
  • 26.04.2022 dzień otwarty rodziców uczniów klas I-III, zebranie końcowe rodziców uczniów klas III maturalnych
  • 17.05.2022 zebranie rodziców uczniów klas I-III